Lennart Nilsson Fotograf

     

1 July – 1 October

Sommarens utställning på Fabriken blir en av Lennart Nilssons största. Den visar över 200 fotografier på 1000 m2 golvyta. Utställningen visar kända, men också mindre kända, bilder från 40-talet och framåt. Vissa av dem aldrig tidigare utställda.

Fabriken har tillsammans med Lennart Nilsson själv och Anne Fjellström planerat denna utställning i närmare 3 år. Hösten 2016 kunde till slut datum för den stora utställningen bestämmas.

Tyvärr avled Lennart Nilsson den 28 januari i år.

”Trots Lennarts sorgliga bortgång har vi inte tvekat en sekund gällande allt fullfölja våra gemensamma planer med att sammanställa en utställning för Fabriken i sommar.
Jag tror inte Lennart hade önskat något annorlunda. Vi har sedan flera månader tillbaka arbetat med att ta fram nytt material och vi hoppas publiken skall uppleva en utställning som överraskar samtidigt som många bilder naturligtvis är väl känd, men en del kanske på ett lite nytt sätt. ”, säger Anne Fjellström, VD på Lennart Nilsson Photography.

Utställningens curator Johan Petterson har formulerat utställningens kärna:

” På Fabriken möter vi ett livsverk. Vi möter foton tagna under mer än ett halvt sekel. Foton som beskriver en rastlös nyfikenhet parad med en stor konstnärlighet. Vi möter ett livsverk som har global spridning och som fått en pedagogisk funktion. Som har berikat mänskligheten med bilder av ”det osedda”, och även om de inte innehåller svaret på livets gåta så har det gett oss en handfast uppfattning om hur gåtan börjar. Men framför allt möter vi en av världens största fotografiska konstnärer som om och om igen frikostigt bjuder in oss på en svindlande resa.”

Utställningen öppnar den 1 juli och pågår t.o.m den 1 oktober

Öppettider juli – augusti tis – sön kl. 11 – 17, september – 1 oktober fre-sön kl. 11 – 17

Entré 70 kronor, barn under 18 år fri entré

Fabriken is very pleased and proud to present Sweden’s internationally most famous photographer: Lennart Nilsson. His work is unbelievable extensive and will forever have a prominent position in the history of photographic art. This summer’s exhibition will be one of the biggest he ever made. Over 200 photos will be exhibited on a 1000 m² floor space, showing well-known as well as less known works from the 40’s onwards.

Fabriken, Lennart Nilsson and his family have been planning this exhibition for more than three years. Not until autumn 2016 the date could finally be decided. To our sorrow Lennart Nilsson passed away January 28 2017.

Even though Lennart Nilsson sadly passed away, we have not for a second hesitated to fulfill our common plans to compile this summer’s exhibition. I don’t think Lennart would have wished for anything else. Over the last months we have been working on producing new material. We hope that visitors will experience an exhibition that surprises them. Although some of the photographs are well known they are shown in a different context”, Anne Fjellström, Director at Lennart Nilsson Photography, says.

 The curator Johan Pettersson has formulated the core of the exhibition:

“At Fabriken we will meet a life work. We are going to meet photos taken during more than half a century. Pictures that with great artistry reveal a restless curiosity. We are going to meet a life work which has reached global distribution and as well has a pedagogic function. Which has enriched humanity with pictures of the “unseen”. Although they do not contain the answer to the riddle of life, they certainly have given us a definite idea on how it began. But most of all we are going to meet one of the world’s greatest photographer who over and over again invites us to a tremendous journey”.

The exhibition starts July 1 and ends October 1.

Open July – August, Tuesday – Sunday 11:00 – 17:00, September – 1 October Friday – Sunday 11:00 – 17:00

Entrance fee 70 sek, Children under 18 free

 

Fabriken
×